User Tools

Site Tools


projects:tool-hangers
tool-hangers
Status active
Founder vuko
Source

System tablic do wieszania narzędzi w spejsie.

duża tablica w warsztacie

W warsztacie aktualnie wisi tablica. Trzeba zwiększyć ilość i różnorodność wieszaków oraz dodać opisy.

duża tablica przy stanowisku elektronicznym

Trzeba zrobić i powiesić tablicę.

małe tablice

W kilku wybranych miejscach zostaną powieszone małe tablice.

  • na podstawowe narzędzia i materiały
  • z takim samym ułożeniem wieszaków
  • każde narzędzie będzie oznaczone kolorem/znakiem jednoznacznie identyfikującym przynależną do niego tablicę

Co będzie wisieć:

  • przymiar stalowy (linijka)
  • nożyczki
  • nóż do tapet
  • taśma miernicza
  • taśma papierowa
  • śróbokręty
  • marker
projects/tool-hangers.txt · Last modified: 2017/06/05 23:25 by vuko

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki