User Tools

Site Tools


projects:wearable-pc-hackaton

3 weekendy hackowania po to, aby każdy mógł złożyć sobie waercompa na miarę:

 • pierwszy weekend:
  • stawianie systemów operacyjnych na beardach
  • projektowanie wymarzonych obudów pod miejsca w których chcemy nosić komputery
 • drugi weekend:
  • podłączanie do płytek modułów rozszerzeń
  • uruchamianie komunikacji systemów z modułami
 • trzeci weekend:
  • tworzenie interfejsu webowego do obsługi urządzeń
  • sprawdzanie wydajności różnego rodzaju zasilania

Hackaton może przyjąć formę twórczych warsztatów

Wszelkie stworzone rozwiazania publikujemy na otwartej licenji (du-uh)

Zaplecze gastronomiczne zapewniają sponsorzy (tak, są sponsorzy)

projects/wearable-pc-hackaton.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki