User Tools

Site Tools


projects:yes-we-can

Po co jest ten CAN? Po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten CAN? On odpowiada żywotnym potrzebom całego spejsu. To jest CAN na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym CANem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić.


Hub: router Nexx Wireless WT3020 na MT7620N

to nie jest datasheet ciekawsze info wsparcie w openwrt


CAN po SPI

chip MCP2515

gotowe moduły od chińczyków


Zasilanie magistrali:

12 V -> 48V


A może jednak slcan?

http://cantact.io/

CAN na SPI w BR-6104K

http://lnxpps.de/can2udpe/openwrt/

projects/yes-we-can.txt · Last modified: 2015/06/27 22:53 by enki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki