Site Tools


Usługi publiczne

Podstawowe usługi komunikacji wewnątrz hackerspace są dostępne dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko członków).

Listy dyskusyjne

Podstawową formą kontaktu pomiędzy członkami są listy dyskusyjne

IRC

 Cały czas dzieje się coś na naszym kanale IRC dostępnym także przez webówkę. Zasady panujące na kanale zostały spisane przez naszych opów tutaj.

Nasz bot to oof (dawniej ood).

Usługi dla członków

Lista usług dostępnych wyłącznie dla członków hackerspace znajduje się na tej stronie.

services.txt · Last modified: 2020/01/18 08:52 by mike