Site Tools


Ood

Obecnie Ood funkcjonuje pod nazwą 'oof'

Ood (dawniej maciora) to rezydentny bot na #hackerspace-pl. Zarządza nim antoszka. Jest instancją klaczy (Strona projektu).

Ogólna składnia to ,polecenie argumenty.

Features

Memo (,memo)

Zostawia memo dla wskazanego użytkownika.

05:54 <+ar> ,memo q3k oficialny dcpu16 jako naplet javowy: http://dcpu.com/highnerd/
05:54 <@ood> Added memo for "q3k".

Lista funkcji (,list-functions)

Lista wszystkich funkcji.

05:59 < tkd> ,list-functions
05:59 <@ood> B, C, TR, G, AT-HACKERSPACE, LIST-FUNCTIONS, DESCRIBE-FUNCTION, OP, REMOVE-BY-ID, REMOVE
05:59 <@ood> REMOVE-TERM, SRU, ADD, RANDOM-ENTRY, DESCRIBE, TOPIC, MY-LEVELS, PICK, EVAL-KLACZ, EVAL
05:59 <@ood> KICK, ADD-LEVEL, IDENTIFY, IDENTIFIED?, SEEN, MEMO, PING, 8B, MORE, WORLD-TIME
05:59 <@ood> TIME, SAY, AT

Kto jest w HS (,at)

Lista ludzi obecnych w hackerspace (z Checkinatora).

06:00 < tkd> ,at
06:01 <@ood> enleth i tomek.

Identify (,identify)

Próbuje sprawdzić, czy wołający jest uwierzytelniony (konieczne do funkcji dla uprzywilejowanych).

06:03 < tkd> ,identify
06:03 <@ood> Attempting to identify tkd.

Identified? (,identified?)

Informuje czy wołający jest uwierzytelniony.

06:03 < tkd> ,identified?
06:03 <@ood> tkd is identified as tkd.

Last seen (,seen)

Pokazuje kiedy wskazany użytkownik był ostatnio aktywny na kanale

06:02 < tkd> ,seen tkd
06:02 <@ood> Last seen tkd: #hackerspace-pl on 17.04.2012 06:02:35 CEST PRIVMSG *redacted*

Dodaj term (,add)

Dodaje term do bazy danych Maciory.

06:06 < tkd> ,add rtfm https://wiki.hackerspace.pl/doku.php?id=maciora
06:06 <@ood> Created term "rtfm"
06:06 <@ood> Added one entry to term "rtfm"
06:07 < tkd> ,rtfm
06:07 <@ood> https://wiki.hackerspace.pl/doku.php?id=maciora

Opisz term (,describe)

Pokazuje wszystkie definicje termu.

06:08 < tkd> ,describe php
06:08 <@ood> I heard "php" is:
06:08 <@ood> [0] a good example of how not to design a language
06:08 <@ood> [1] a fractal of bad design ( http://me.veekun.com/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design/ )
services/irc/ood.txt · Last modified: 2020/01/18 08:53 by mike