Site Tools


Good practices

 • Zrób kopię zapasową zanim zaczniesz coś zmieniać. Jeśli widzisz gdzieś na boku kopie starsze niż 3 m-ce (mtime), a robisz nową, to starą kopię usuń.
 • Jeśli nie wiesz → pytaj

Zarządzanie hasłami

Hasła do usług i urządzeń są przechowywane na serwerach w pliku /root/pwds.gpg. Plik jest zaszyfrowany kluczami następujących osób:

 • antoszka [53283A1B]
 • q3k [110BC55B]
 • tomek [AFE0D697]
 • d3llf [FAB5B43D]
 • BOFH [49913261]

i podpisany kluczem BOFH [59E36422]. Jeśli uważasz, że potrzebujesz dostępu do tych haseł odezwij się do jednego z w/w. bofhów.

ACL Wiki

Info: https://www.dokuwiki.org/acl#background_info Nasz plik z ACL to /var/www/wiki/doku-conf/acl.auth.php

Aliasy mailowe

/etc/mail/aliases

Dodawanie nowych członków

ldap-admin
add-user
commit

# Set user password...
sudo kadmin.local
  add_principal $USERNAME
  # ...interactive dialog
  exit

Logowanie na boxeny via LDAP/Kerberos

shelldap --server localhost --binddn uid=$(whoami),ou=People,dc=hackerspace,dc=pl
  cd ou=Boxen
  create top device simpleSecurityObject
    cn: $HOSTNAME
    userPassword: {SASL}host/$FQDN@HACKERSPACE.pl

kadmin.local
  add_principal -randkey host/$FQDN
  ktadd -k /root/krb5.keytab.$HOSTNAME host/$FQDN
  
scp /root/krb5.keytab.$HOSTNAME root@$FQDN:/etc/krb5.keytab

ssh root@$FQDN
  apt-get install sssd libpam-sss libnss-sss sssd-tools krb5-user libsasl2-modules-gssapi-mit
  wget https://hackerspace.pl/~informatic/sssd.conf -O /etc/sssd/sssd.conf
  chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
  
  # Limit login to specified groups
  echo "simple_allow_groups = staff" >> /etc/sssd/sssd.conf
  
  # Allow kerberos ticket ssh authentication
  echo "GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials yes
GSSAPIStrictAcceptorCheck no" >> /etc/ssh/sshd_config
services/mgmt.txt · Last modified: 2018/09/29 15:37 by informatic