Site Tools


Lista sprzętu do oddania/pożyczenia,etc dla hackerspace.

Fixxer

  • Wersalka, 220x90cm w trybie kanapy, 220x125cm w trybie łóżka, kolor czerwony, do oddania na stałe.

Asia

* dwie niskie szafki i stół

Mat86

* czajnik elektryczny

space/graty.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)