Site Tools


System drobnych zleceń

Idea jest taka, że Hackerzy mają nie równą ilość wolnego czasu, albo zwyczajnie im się nie chce coś zrobić. Czasem jest to infrastruktura wewnątrz HS, a czasem jest to jakieś drobne zadanie na potrzeby prywatne (np. wycięcie czegoś na laserze). Każdy member może wywiesić na tablicy ofertę i określić wynagrodzenie, które sam pokryje - nawet jeżeli dotyczy to rozwoju całego HS. Zapłata może być dowolna np. SOG (wewnętrzna waluta HS), CBL = PLN, BTC, butelka mate… Osoba pragnąca wykonać zlecenia kontaktuje się z zleceniodawcą w celu potwierdzenie, że oferta jest nadal ważna.

W kolumnie member proszę hiperlinkować do swojego profilu W kolumnie zadanie proszę umieścić skrótowy opis (np. programowanie, sprzątanie, wycinanie laser) i zadanie zachiperlinkować do dokładnego opisu

data stworzenia ogłoszenia member ~ ile potrzeba czasu wynagrodzenie zadanie
31.12.2018 nuke ~20 min dowolne mate sprzątanie kuchni w HS
31.12.2018 nuke ? 5 mate lub 25 SOG programowanie - kasownik
Wiersz 3 Kolumna 1 Wiersz 2 Kolumna 2 Wiersz 2 Kolumna 3 Kolumna 3 Kolumna 3
zlecenia.txt · Last modified: 2018/12/31 01:37 by nuke