Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zlecenia [2018/12/31 01:34]
nuke
zlecenia [2018/12/31 01:37] (current)
nuke
Line 11: Line 11:
 ^ data stworzenia ogłoszenia ​ ^ member ^ ~ ile potrzeba czasu ^ wynagrodzenie ^ zadanie ^  ^ data stworzenia ogłoszenia ​ ^ member ^ ~ ile potrzeba czasu ^ wynagrodzenie ^ zadanie ^ 
 | 31.12.2018 | [[people:​nuke:​start|nuke]] | ~20 min |  dowolne mate | [[sprzatanie-kuchnia-HS|sprzątanie kuchni w HS]] | | 31.12.2018 | [[people:​nuke:​start|nuke]] | ~20 min |  dowolne mate | [[sprzatanie-kuchnia-HS|sprzątanie kuchni w HS]] |
-| 31.12.2018 | [[people:​nuke:​start|nuke]] |  ?  | 5 mate       ​| [[programowanie-kasownik|programowanie - kasownik]] ​ |+| 31.12.2018 | [[people:​nuke:​start|nuke]] |  ?  | 5 mate lub 25 SOG      ​| [[programowanie-kasownik|programowanie - kasownik]] ​ |
 | Wiersz 3 Kolumna 1    | Wiersz 2 Kolumna 2     | Wiersz 2 Kolumna 3        | Kolumna 3        | Kolumna 3        | | Wiersz 3 Kolumna 1    | Wiersz 2 Kolumna 2     | Wiersz 2 Kolumna 3        | Kolumna 3        | Kolumna 3        |
  
   ​   ​
zlecenia.txt · Last modified: 2018/12/31 01:37 by nuke