User Tools

Site Tools


infra:rooms:digital-signage

Table of Contents

name=digital-signage | status=active | founder=[[user>informatic]] | repo=[[code>informatic/love2d-signage]]

digital-signage

Ekran statusowy wiszący na słupie. Pokazuje różne reklamy. I jest śmieszne wtedy.

Hardware

  • Orange Pi One
  • Random Samsung TV

Software

infra/rooms/digital-signage.txt · Last modified: 2020/02/12 18:18 by q3k