Site Tools


Table of Contents

digital-signage
Status active
Founder informatic
Source informatic/love2d-signage

digital-signage

Ekran statusowy wiszący na słupie. Pokazuje różne reklamy. I jest śmieszne wtedy.

Hardware

  • Orange Pi One
  • Random Samsung TV

Software

infra/rooms/digital-signage.txt · Last modified: 2020/02/12 18:18 by q3k