User Tools

Site Tools


infra:tools:cuttingplotter
Ploter Masterplott DG1351
Status working
Founder skrucz (owner)
Source nope

Software

  • Inkscape + InkCut (lub standardowe Export → Plot…)
    • Serial: /dev/ttyUSB*
    • Port config: 9600, 8n1, No flow control

Obsługa aka. printing noob guide

Przyciskiem Offline/Pause przechodzi się do trybu poruszania głowicą. Ponowne naciśnięcie Offline/Pause powoduje powrót do poprzednio ustalonej pozycji początkowej i powrót do domyślnego trybu. Naciśnięcie Origin powoduje ustawienie punktu 0x0 maszyny i powrót do domyślnego trybu.

W domyślnym trybie przycisk Origin powoduje opuszczenie głowicy na materiał. W domyślnym trybie przyciski używane do przesuwania głowicy służą do zmiany parametrów plotera (Speed, Force). Do folii które mamy HS w większości wystarczy Force=50g (ale to wszystko zależy od założonego noża) oraz Speed=350mm/s. Wyższa siła nacisku powoduje przedzieranie się przez podkład.

Przycisk Test/E.M.Stop powoduje wyplotowanie wzoru testowego. (kwadrat 3x3cm z wpisanym trójkątem)

Rolki, w celu wymiany materiału, podnosi się wajchami z tyłu maszyny. Można je dowolnie przesuwać wzdłuż pola roboczego.

Nóż z uchwytu wyjmuje się przez maksymalne jego wysunięcie przyciskając od góry, a następnie pociągnięcie. (to nie jest takie oczywiste xD) Głębokość dostosowuje się oboma nakrętkami.

Gdzieś przy maszynie powinno leżeć pudełko z losowymi akcesoriami, inc. uchwyt z wkładem od długopisu.

https://youtu.be/VMAuh2jkJ_U?t=168 - śmieszny filmik z jutube pokazujący jak się dokonuje transferu. (mamy jednorazową folię transferową w rolce oraz parę dużych arkuszy folii z podkładem aka. wielorazowego użytku, ale wyglądające na mocno zużyte)

infra/tools/cuttingplotter.txt · Last modified: 2021/02/18 23:31 by daz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki