Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

infra:tools:cuttingplotter [2021/02/18 23:31] (current)
daz created
Line 1: Line 1:
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Ploter Masterplott DG1351
 + | status=working
 + | founder=[[user>​skrucz]] (owner)
 + | repo= nope
 +}}
  
 +======= Software =======
 +  * Inkscape + [[http://​inkcut.sourceforge.net/​|InkCut]] (lub standardowe ''​Export → Plot...''​)
 +     * Serial: ''/​dev/​ttyUSB*''​
 +     * Port config: 9600, 8n1, No flow control
 +
 +======= Obsługa aka. printing noob guide =======
 +
 +Przyciskiem **Offline/​Pause** przechodzi się do trybu poruszania głowicą. Ponowne naciśnięcie **Offline/​Pause** powoduje powrót do poprzednio ustalonej pozycji początkowej i powrót do domyślnego trybu. Naciśnięcie **Origin** powoduje ustawienie punktu 0x0 maszyny i powrót do domyślnego trybu.
 +
 +W domyślnym trybie przycisk **Origin** powoduje opuszczenie głowicy na materiał. W domyślnym trybie przyciski używane do przesuwania głowicy służą do zmiany parametrów plotera (**Speed**, **Force**). Do folii które mamy HS w większości wystarczy **Force**=50g (ale to wszystko zależy od założonego noża) oraz **Speed**=350mm/​s. Wyższa siła nacisku powoduje przedzieranie się przez podkład.
 +
 +Przycisk **Test/​E.M.Stop** powoduje wyplotowanie wzoru testowego. (kwadrat 3x3cm z wpisanym trójkątem)
 +
 +Rolki, w celu wymiany materiału, podnosi się wajchami z tyłu maszyny. Można je dowolnie przesuwać wzdłuż pola roboczego.
 +
 +Nóż z uchwytu wyjmuje się przez maksymalne jego wysunięcie przyciskając od góry, a następnie pociągnięcie. (to nie jest takie oczywiste xD) Głębokość dostosowuje się oboma nakrętkami.
 +
 +Gdzieś przy maszynie powinno leżeć pudełko z losowymi akcesoriami,​ inc. uchwyt z wkładem od długopisu.
 +
 +
 +[[https://​youtu.be/​VMAuh2jkJ_U?​t=168]] - śmieszny filmik z jutube pokazujący jak się dokonuje transferu. (mamy jednorazową folię transferową w rolce oraz parę dużych arkuszy folii z podkładem aka. wielorazowego użytku, ale wyglądające na mocno zużyte)
infra/tools/cuttingplotter.txt · Last modified: 2021/02/18 23:31 by daz