Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
infra:tools:lasercutter [2020/05/06 10:40]
woju regulacja mocy lasera, porządek w tabelce
infra:tools:lasercutter [2020/05/11 18:59] (current)
woju
Line 90: Line 90:
   * pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć   * pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć
   * pneumatyka   * pneumatyka
-    * dorobić wejście z ogólnospejsowego kompresora, reduktor i zawór sterowany z kontrolera+    * dorobić wejście z [[infra:​pneumatyka|ogólnospejsowego kompresora]], reduktor i zawór sterowany z kontrolera
     * nadmuch na lustra     * nadmuch na lustra
   * lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)   * lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)
infra/tools/lasercutter.txt · Last modified: 2020/05/11 18:59 by woju