User Tools

Site Tools


infra:tools:tokarka:noze

Noże tokarskie

Cutt-off / Przecinak
Płytki SP300; Listwa SPB326; Uchwyt listwy SMBB 2526

Internal grooving / Do rowków w otworach
Nóż - MGIVR2520-2T6; Płytki - MGMN200

External threading / Do gwintowania
Nóż - SER1616H16; Płytki - 16ER

Internal threading / Do gwintowania w otwarach
Nóż - SNL0010K11; Płytki - 11ER
Brazed Carbide Interanl threading bar - big

Toczenie

NóżPłytki
MVJNR2525M16VN..1604
PCLNR2020K12CN..1204
MCKNR2020K12CN..1204
MCLNL1616H12CN..1204
MCLNR1616H12CN..1204
MSSNR2020K12SN..1204
MPTNR2020K11PN..1104


Boring bars / Wytaczaki
Nóż - S16Q-SCLCR09; Płytki - CC..09
Solid carbide boring bar ⌀6mm

infra/tools/tokarka/noze.txt · Last modified: 2022/02/26 21:43 by Arsenicum

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki