User Tools

Site Tools


projects:covid-19:sztancarka

Sztancarka

Maszyna do wykrawania znajdująca się w Poligraficznej Spółdzielni Pracy “Zjednoczenie” w piwnicy pod spejsem. Używana do wycinania i przygniatana cienkich materiałów (papier karton folie). W projekcie COVID-19 wykorzystywana do wycinania elementów przyłbic do ochrony.

Zdjęcia
projects/covid-19/sztancarka.txt · Last modified: 2020/03/27 18:13 by vuko

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki