Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:kuka [2019/08/09 08:31]
gawron52 [LCD]
projects:kuka [2019/08/09 08:31] (current)
gawron52 [LCD]
Line 34: Line 34:
  
 <​del>​KVGA (karta graficzna) by default wypuszcza tylko obraz na pendant, (https://​www.robot-forum.com/​robotforum/​kuka-robot-forum/​external-vga-monitor/​msg57164/#​msg57164)</​del>​ <​del>​KVGA (karta graficzna) by default wypuszcza tylko obraz na pendant, (https://​www.robot-forum.com/​robotforum/​kuka-robot-forum/​external-vga-monitor/​msg57164/#​msg57164)</​del>​
- 
 Problem ze złączem/​taśmą od LCD rozwiązany tymczasowo poprzez zewnętrzny ekran. KVGA przełączana w tryb duplikowania ekranu na external poprzez SM.COM wrzucony do AUTOEXEC.bat Problem ze złączem/​taśmą od LCD rozwiązany tymczasowo poprzez zewnętrzny ekran. KVGA przełączana w tryb duplikowania ekranu na external poprzez SM.COM wrzucony do AUTOEXEC.bat
  
projects/kuka.txt · Last modified: 2019/08/09 08:31 by gawron52