User Tools

Site Tools


projects:plan9

Plan 9!

Zaczęliśmy stawiać (for shits and giggles) plan9, a konkretnie 9front w HS.

Co to jest Plan 9?

Plan 9 to rozproszony, eksperymentalny system operacyjny, stworzony przez Bell Labs. Więcej o założeniach np. na Wikipedii albo w oryginalnej pracy naukowej.

Co to jest 9front?

9front to fork Plan 9 from Bell Labs, w dalszym ciągu utrzymywany i rozwijany przez ochotników. Strona projektu: 9front.

Co mamy na razie?

Na sharknado9 (jeszcze nie w DNS), w QEMU stoi eksperymentalny serwer cpu (-smp8 -m 16384) z auth i cwfs, na kernelu pc64. Porty potrzebne do łączenia się z usługą cpu są wystawione do LANu Hackerspace.

Niedługo będziemy uruchamiać kolejne serwery cpu bez wirtualizacji, ale wymaga to ostrożnego przekonfigurowania sieci.

Nie należy ufać nadmiernie w bezpieczeństwo tego serwera.

Ponieważ plan9 najprawdopodobniej nie umie ani LDAPa, ani KRB5, po konta trzeba zgłaszać się do użytkowników z grupy adm (…obecnie tkd).

projects/plan9.txt · Last modified: 2014/04/06 16:54 by tomek

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki