Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
space:rules [2018/02/12 17:30]
mpts [Porządki] Popraw literówkę
space:rules [2019/01/15 19:56] (current)
harcesz [Mir hakerspejsowy]
Line 17: Line 17:
  
  
-  - **Hackerspace nie jest hotelem.** Nie było to w planach na początku jego powstania, ​a ITR wynajmuje nam warsztat a nie mieszkania. Każdemu zdarza się czasem kimać na kanapie do rana, niemniej takie sytuacje powinny być wyjątkiem a nie regułą. Dobrze uzasadnionym wyjątkiem dodajmy (np. pracowałeś do późna nad projektem i odjechał ci ostatni pociąg do Pruszkowa).+  - **Hackerspace nie jest hotelem.** Nie było to w planach na początku jego powstania, ​wynajmujemy ​warsztat a nie mieszkania. Każdemu zdarza się czasem kimać na kanapie do rana, niemniej takie sytuacje powinny być wyjątkiem a nie regułą. Dobrze uzasadnionym wyjątkiem dodajmy (np. pracowałeś do późna nad projektem i odjechał ci ostatni pociąg do Pruszkowa).
   - **Hackerspace nie jest meliną.** Osoby, których stan lub zachowanie uznane zostaną za szkodliwe dla Hackerspace zostaną wyproszone z HS w trybie natychmiastowym. Nielegalne substancje również są podstawą do natychmiastowego wyproszenia ze spejsa.   - **Hackerspace nie jest meliną.** Osoby, których stan lub zachowanie uznane zostaną za szkodliwe dla Hackerspace zostaną wyproszone z HS w trybie natychmiastowym. Nielegalne substancje również są podstawą do natychmiastowego wyproszenia ze spejsa.
     * //​Rationale:​ nie umiesz pić, nie pij; nie ćpaj, nie dealuj; mycie się jest mocno popierane.//​     * //​Rationale:​ nie umiesz pić, nie pij; nie ćpaj, nie dealuj; mycie się jest mocno popierane.//​
space/rules.txt · Last modified: 2019/01/15 19:56 by harcesz