Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
space:rules [2012/11/27 21:49]
enki
space:rules [2019/01/15 19:56] (current)
harcesz [Mir hakerspejsowy]
Line 1: Line 1:
 +==== Zasady obowiązujące w naszej przestrzeni ====
 +
 +Propozycje nowych zasad: [[space:​rules:​proposal]]
 +
 +
 +===== Preambuła =====
 +
 +**Dobrze wiesz, o co chodzi**. Jeśli nie wiesz, spytaj. Nie próbuj cwaniaczkować na słówkach. ​
 +
 +===== Porządki =====
 +
 +  - **Każdy przedmiot ma swoje miejsce** - korzystałeś z jakiegoś narzędzia, skończyłeś i wychodzisz? Odłóż je na swoje miejsce.
 +  - **Jedzenie się psuje** Korzystasz z dobrodziejstwa lodówki? Pamiętaj, że jedzenie po kilku dniach zaczyna samo ewoluować, więc pamiętaj o swoim jedzeniu albo napisz maila na grupę. Rzeczy wyraźnie zepsute będą wyrzucane bez ostrzeżenia.
 +  - **Śmieci same się nie wyrzucają** Kosz jest przepełniony?​ Nie dokładaj do niego. Pooddychaj 2 minuty świeżym powietrzem i przejdź się razem z zawartością kosza do składu odpadów.
 +
 +===== Mir hakerspejsowy =====
 +
 +
 +  - **Hackerspace nie jest hotelem.** Nie było to w planach na początku jego powstania, wynajmujemy warsztat a nie mieszkania. Każdemu zdarza się czasem kimać na kanapie do rana, niemniej takie sytuacje powinny być wyjątkiem a nie regułą. Dobrze uzasadnionym wyjątkiem dodajmy (np. pracowałeś do późna nad projektem i odjechał ci ostatni pociąg do Pruszkowa).
 +  - **Hackerspace nie jest meliną.** Osoby, których stan lub zachowanie uznane zostaną za szkodliwe dla Hackerspace zostaną wyproszone z HS w trybie natychmiastowym. Nielegalne substancje również są podstawą do natychmiastowego wyproszenia ze spejsa.
 +    * //​Rationale:​ nie umiesz pić, nie pij; nie ćpaj, nie dealuj; mycie się jest mocno popierane.//​
 +
  
 ==== Podejmowanie decyzji w HSie ==== ==== Podejmowanie decyzji w HSie ====
  
-   ​- ​Wpisanie tematu ​do agendy spotkania wtorkowego ​najpozniej ​na 48 godzin przed spotkaniem ​(wtorkowym jakby ktoś pytal :) +   ​- ​**Ogłoszenie pomysłu/​projektu/​decyzji/​problemu**  
-      * Kazda decyzja ​ktora wymaga akcji musi zawierac ​ramy czasowe i osobe odpowiedzialna ​za realizacje +      * Temat musi zostać wpisany ​do agendy spotkania wtorkowego ​**najpóźniej ​na 48 godzin przed spotkaniem**  
-         ​* //​Rationale:​ Dobrymi ​checiami ​jest pieklo ​wybrukowane - to ze cos chcemy nie oznacza ​ze mozemy ​zrobić - przykladem sa decyzje o remontach//​ +      * Każda ​decyzja ​która ​wymaga akcji musi zawierać **ramy czasowe i osobę odpowiedzialną ​za realizację** 
-   - Przedyskutowanie tematu podczas spotkania ​na spotkaniu musi byc przynajmniej jedna osoba z zarzadu ​lub jedna osoba z rewizji +      * //​Rationale:​ Dobrymi ​chęciami ​jest piekło ​wybrukowane - to, że coś chcemy nie oznacza ​że możemy ​zrobić - przykładem są decyzje o remontach//​ 
-      * //​Rationale:​ Na spotkanie przychodzi 5 troli, którzy podejmują jednogłośną decyzję o urządzeniu w HS klubu gogo (nie, nie chodzi o grę)// +   ​- ​**Przedyskutowanie tematu podczas spotkania** 
-   ​- ​Podjecie ​decyzji +      * Na spotkaniu musi być przynajmniej jedna osoba z zarządu ​lub jedna osoba z rewizji 
-      * jesli grupa podczas dyskusji dojdzie do konsensusu przedstawia ​podjeta decyzje ​do akceptacji ​zarzadu+         ​* //​Rationale:​ Na spotkanie przychodzi 5troli, którzy podejmują jednogłośną decyzję o urządzeniu w HS klubu gogo (nie, nie chodzi o grę)// 
 +      * Dyskusje na liście nie stanowią substytutu udziału w spotkaniu 
 +         * //​Rationale:​ inb4, flame wars.// 
 +   ​- ​**Podjęcie ​decyzji** 
 +      * jeśli ​grupa podczas dyskusji ​**dojdzie do konsensusu** przedstawia ​podjętą decyzję ​do akceptacji ​zarządu
          * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji//          * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji//
-      * jesli grupa nie dojdzie do konsensusu ​moze stworzyc ​glosowanie na Wiki do podjecia ​decyzji przez wszystkich ​czlonkow+      * jeśli ​grupa **nie dojdzie do konsensusu** może stworzyć [[members:​votes|glosowanie na Wiki]] do podjęcia ​decyzji przez wszystkich ​członków
          * //​Rationale:​ Niektóre decyzje nie nadają się do podjęcia na zasadzie konsensusu (np. kolor ścian, logo, nazwa)//          * //​Rationale:​ Niektóre decyzje nie nadają się do podjęcia na zasadzie konsensusu (np. kolor ścian, logo, nazwa)//
-      * glosowanie ​powinno ​byc opisane jednoznacznie i wyczerpujaca+      * głosowanie ​powinno ​być opisane ​**jednoznacznie i wyczerpująco**,​ musi mieć też termin zakończenia,​ dodatkowo można na wiki zmieniać stan głosowania na "​closed"​ po minięciu terminu
          * //​Rationale:​ Przykładowo,​ głosowanie na temat sprzątania było zupełnie nieczytelne i niezrozumiałe.//​          * //​Rationale:​ Przykładowo,​ głosowanie na temat sprzątania było zupełnie nieczytelne i niezrozumiałe.//​
-      * glosowanie ​trwa dokladnie tydzien ​od opublikowania na Wiki i poinformowania o tym na liscie ​dyskusyjnej HSa+      * głosowanie ​trwa **dokładnie tydzień ​od opublikowania na Wiki** i poinformowania o tym na liście ​dyskusyjnej HSa
          * //​Rationale:​ Informacja na temat głosowania powinna dotrzeć do wszystkich, podobne zasady ustaliliśmy na samym początku.//​          * //​Rationale:​ Informacja na temat głosowania powinna dotrzeć do wszystkich, podobne zasady ustaliliśmy na samym początku.//​
-      * grupa, ktora stworzyla ​glosowanie ​przedstawia ​podjeta ​decyzje do akceptacji ​zarzadu+      * grupa, ktora stworzyla ​głosowanie **przedstawia ​podjętą ​decyzje do akceptacji ​zarządu**
          * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji//          * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji//
-   - Realizacja +   ​- ​**Realizacja** 
-      * po akceptacji ​zarzadu ​decyzja wchodzi w zycie zarzad ​ma obowiazek podejmowac ​decyzje o akceptacji ​swiadomie ​i z pelna odpowiedzialnoscia+      ​* **po akceptacji ​zarządu ​decyzja wchodzi w życie** ​zarząd ​ma obowiązek podejmować ​decyzje o akceptacji ​świadomie ​i z pełną odpowiedzialnością
          * //​Rationale:​ Zarząd nie powinien tylko "​przyklepywać"​ podjętych decyzji a działać aktywnie oceniając plusy i minusy każdego przedsięwzięcia.//​          * //​Rationale:​ Zarząd nie powinien tylko "​przyklepywać"​ podjętych decyzji a działać aktywnie oceniając plusy i minusy każdego przedsięwzięcia.//​
-      * rolą zarządu jest egzekwowanie zadeklarowanych ram czasowych i sposobu realizacji+      * rolą zarządu jest **egzekwowanie zadeklarowanych ram czasowych i sposobu realizacji**
  
 Przykłady: Przykłady:
Line 35: Line 61:
    * Porządki    * Porządki
    * Przeprowadzanie przewodów, etc.    * Przeprowadzanie przewodów, etc.
 +
 +
space/rules.1354052988.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)