Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
space:rules [2020/02/12 16:40]
vuko [Zasady obowiązujące w naszej przestrzeni]
space:rules [2020/02/12 17:38] (current)
drozdziak1 [Podejmowanie decyzji w HSie]
Line 19: Line 19:
  
  
-==== Podejmowanie decyzji ​HSie ====+==== Chcę zrobić X spejsie, kogo muszę spytać o pozwolenie? ​==== 
 +Jeżeli w Twoim wypadku X wpływa istotnie na funkcjonowanie członków spejsu, skonsultuj to na mailing liście.
  
-   - **Ogłoszenie pomysłu/​projektu/​decyzji/​problemu**  +=== Przykłady rzeczy ​do rozważenia większym gronie ===
-      * Temat musi zostać wpisany ​do agendy spotkania wtorkowego **najpóźniej na 48 godzin przed spotkaniem**  +
-      * Każda decyzja która wymaga akcji musi zawierać **ramy czasowe i osobę odpowiedzialną za realizację** +
-      * //​Rationale:​ Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane - to, że coś chcemy nie oznacza że możemy zrobić - przykładem są decyzje o remontach//​ +
-   - **Przedyskutowanie tematu podczas spotkania** +
-      * Na spotkaniu musi być przynajmniej jedna osoba z zarządu lub jedna osoba z rewizji +
-         * //​Rationale:​ Na spotkanie przychodzi 5. troli, którzy podejmują jednogłośną decyzję o urządzeniu ​HS klubu gogo (nie, nie chodzi o grę)// +
-      * Dyskusje na liście nie stanowią substytutu udziału w spotkaniu +
-         * //​Rationale:​ inb4, flame wars.// +
-   - **Podjęcie decyzji** +
-      * jeśli grupa podczas dyskusji **dojdzie do konsensusu** przedstawia podjętą decyzję do akceptacji zarządu +
-         * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji// +
-      * jeśli grupa **nie dojdzie do konsensusu** może stworzyć [[members:​votes|glosowanie na Wiki]] do podjęcia decyzji przez wszystkich członków +
-         * //​Rationale:​ Niektóre decyzje nie nadają się do podjęcia na zasadzie konsensusu (np. kolor ścian, logo, nazwa)// +
-      * głosowanie powinno być opisane **jednoznacznie i wyczerpująco**,​ musi mieć też termin zakończenia,​ dodatkowo można na wiki zmieniać stan głosowania na "​closed"​ po minięciu terminu +
-         * //​Rationale:​ Przykładowo,​ głosowanie na temat sprzątania było zupełnie nieczytelne i niezrozumiałe.//​ +
-      * głosowanie trwa **dokładnie tydzień od opublikowania na Wiki** i poinformowania o tym na liście dyskusyjnej HSa +
-         * //​Rationale:​ Informacja na temat głosowania powinna dotrzeć do wszystkich, podobne zasady ustaliliśmy na samym początku.//​ +
-      * grupa, ktora stworzyla głosowanie **przedstawia podjętą decyzje do akceptacji zarządu** +
-         * //​Rationale:​ Dobre chęci bez przemyślanej decyzji// +
-   - **Realizacja** +
-      * **po akceptacji zarządu decyzja wchodzi w życie** - zarząd ma obowiązek podejmować decyzje o akceptacji świadomie i z pełną odpowiedzialnością +
-         * //​Rationale:​ Zarząd nie powinien tylko "​przyklepywać"​ podjętych decyzji a działać aktywnie oceniając plusy i minusy każdego przedsięwzięcia.// +
-      * rolą zarządu jest **egzekwowanie zadeklarowanych ram czasowych i sposobu realizacji**+
  
-Przykłady: 
    * Pozostawienie w HS przedmiotów o dużych gabarytach (np. szafa, skuter, lodówka, rower, etc.)    * Pozostawienie w HS przedmiotów o dużych gabarytach (np. szafa, skuter, lodówka, rower, etc.)
    * Wynajęcie kolejnego pomieszczenia    * Wynajęcie kolejnego pomieszczenia
Line 54: Line 31:
    * Spore działania remontowe (np. malowanie, skuwanie tynków)    * Spore działania remontowe (np. malowanie, skuwanie tynków)
  
-Przykłady rzeczy, przy których nie należy nikomu zawracać dupy:+=== Przykłady rzeczy, przy których nie należy nikomu zawracać dupy === 
    * Wieszanie półki    * Wieszanie półki
    * Porządki    * Porządki
space/rules.txt · Last modified: 2020/02/12 17:38 by drozdziak1