User Tools

Site Tools


infra:zamek
Zamek wewnętrzny
Status active
Founder sdomi
Source sdomi/doorman2

Zamek wewnętrzny

Aktualna instrukcja zarządzania kartami znajduje się w README w repozytorium.

Zamek zewnętrzny

Zamek zewnętrzny
Status active
Founder vuko
Source vuko/lock-external

Schematy

Aktualizacja LDAPa o nowe karty

Tu znajdziesz instrukcję znajdowania hasha nowej karty i aktualizacji listy hashy na nowym zamku: https://code.hackerspace.pl/sdomi/doorman2/

Osoby w grupie `ldap-admin` mogą przypisać kartę do osoby w LDAPie. Na boston-packets:

ldap-admin
set-mifare-hash USERNAME MIFAREHASH
# przejrzenie zmian, zatwierdzenie lub odrzucanie ich:
show-pending
commit
discard
# możesz też przejrzeć i edytować rekordy LDAPa przez ldap-vi
# (np. żeby usunąć starą kartę)
ldapvi -D uid=$(whoami),ou=People,dc=hackerspace,dc=pl
# ^D lub `exit` żeby wyjść z ldap-admin. `help`, żeby pokazać dostępne komendy ldap-admin.
infra/zamek.txt · Last modified: 2023/08/22 09:10 by radex

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki