User Tools

Site Tools


infra:zamek
Zamek wewnętrzny
Status active
Founder hackerspace
Source doorman

Zamek wewnętrzny

Soft

https://code.hackerspace.pl/doorman/. W katalogu admin znajduje się aplikacja w pythonie 2 :!: pozwalająca na zarządzanie zamkiem. Obecna wersja pozwala na podłączenie przez TCP z sieci wewnętrznej.

Mifare reader

Kontroler

Arduino UNO, przyczepione do drzwi razem z czytnikiem mifare.

Połączenie kabli wewnątrz obudowy zamka:

Schemat połączeń na płytce przekaźnika i regulatora napięcia:

Klawiatura

Hakowana by fixxer.

Zamek wewnętrzny

Zamek zewnętrzny
Status active
Founder vuko
Source vuko/lock-external

Schematy

infra/zamek.txt · Last modified: 2021/12/18 19:45 by vuko

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki