User Tools

Site Tools


projects:dalek:reverse-engineering

Reverse Engineering Dalekopisu

Następujące informacje zostały uzyskane poprzez inżynierię wsteczną protokołu komunikacyjnego dalekopisu Siemens T100. Dodatkowo dochodzi wiedza zdobyta z różnego rodzaju publicznie dostępnych źródeł, do których odniesienia znajdą się na końcu dokumentu. Reversing dokonany głównie prez Sergiusza, z pomocą Fixxera, Elii, Enkiego, Trasza.

Informacje ogólne

Dalekopis jest elektromechanicznym urządzeniem pozwalającym po linii telegraficznej (oraz telefonicznej przełączanej impulsowo) przesyłać wiadomości zakodowane pięcibitowym Kodem Baudota. Posiada, oprócz drukarki i klawiatury, dziurkarkę taśm perforowanych i czytnik taśm perforowanych, których działanie jest równoległe do drukarki i klawiatury. Dziurkarkę można mechaniczne włączyć i wyłączyć. Urządzenie pozwala na nadawanie i odbiór informacji, gdzie przy nadawniu wiadomość sa także drukowane na kartce, w innym kolorze.

Interfejs elektryczny

Na dalekopisie jest nietypowa wtyczka, 'wtyczka telegraficzna', której pinout nie jest oficjalnie przez nas znany. Z tego co się udało zreversować, wiemy tyle:

… potrzebny tu jest schemat albo zdjęcie wtyczki…

Wtyczka ma cztery piny:

  • pin 1, włączenie silnika (żółty)
  • pin 2, wspólny (brązowy)
  • pin 3, RX (biały)
  • pin 4, TX (zielony)

Przy stworzeniu pętli prądowej (wg. europejskiego standardu dalekopisów ~50mA) z pinu 2 do pinu 1 włącza sie silnik dalekopisu. Przy podłączeniu tejże pętli do pinu 3 możemy kodem Baudota o bitracie 50 b/s wysyłać dane, gdzie pętla zamknięta jest logicznym stanem niskim. Otwarcie pętli oznacza wysłanie bitu startu, następnie wysyłane jest 5 bitów danych, a na sam koniec linia przez 1.5 bitu musi miec stan wysoki przed wysłaniem kolejnego bitu startu (są to bity stopu, podczas których drukowany jest znak).

Przy podłączeniu pętli prądowej przez rezystor do pinu 4 możemy odbierać dane z dalekopisu. Jest to jeszcze do przebadania.

Dodatkowo, dalekopis ma parę (conajmniej dwa) trybów pracy, przełączane przez przyciski przy tarczy jak i przez interfejs elektryczny. Aby dalekopis odbierał dane z linii (i żeby w ogóle włączył silnik przy podpięciu pinu 1), należy na chwilę podłączyć pętlę prądową do pinu 4. Z trybu odbioru można wyjść poprzez naciśnięcie jednego z przycisków przy tarczy. Same tryby pracy sa jeszcze w tej chwili nie do końca przebadane, a ich użycie zostało odkryte w sposób czysto empiryczny.

W konkretnym Hackerspace'owym modelu za generator pętli prądowej robi jeden z pinów na płytce modemu dalekopisu. Według osoby, która z takiego dalekopisu kiedyś korzystała, można było to jakoś przestawić w cywilizowany sposób za pomocą specjalngo podłączenia kabli w modemie. W naszym przypadku łatwiej było nam wyprowadzić tę pętlę na pinie wspólnym dalekopisu za pomocą przylutowanego w bebechach maszyny przewodu.

Kodowanie

Dalekopis stosuje prawie kompletnie niezmodyfikowany kod Baudota. Od standardowego różni się jedynie paroma zamienionymi znakami w stronie kodowej cyfr, gdzie trzy znaki zostały usuniętę a zamiast nich wstawione trzy polskie znaki diachtryczne, tj. ę, ą i ł. Do tego wykonan została roszada paru innych znaków specjalnych.

… tutaj potrzebne jet rozpisanie strony kodowej …

projects/dalek/reverse-engineering.txt · Last modified: 2023/03/20 00:18 by sdomi

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki