User Tools

Site Tools


projects:covid-19:odbiory

Odbiory osobiste

Kiedy

Odbiór osobisty możliwy jest po wypełnieniu formularza i otrzymaniu informacji, że przyłbice są gotowe do odbioru.

Gdzie

Odbiór możliwy jest w naszej placówce na ulicy Wolność 2A w Warszawie w godzinach 15-22. Niestety taki sam adres ma kilka budynków więc prosimy o zapoznanie się z mapką. Ze względów bezpieczeństwa wydania odbywają się na rampie rozładunkowej.

Po przybyciu prosimy o wciśniecie dzwonka po lewej stronie windy.
Jeśli nikt się nie pojawi, wejdź przez telefon na nasz kanał webchat i krzycz, że jesteś - wystarczy zalogować się anonimowo.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie wchodzić do naszej placówki tylko oczekiwać na rampie.

Co jest potrzebne

Do odbioru potrzebny jest nr zgłoszenia oraz nazwisko osoby zgłaszającej (lub nazwa placówki medycznej). Brak nr zgłoszenia znacznie utrudnia odbiór przyłbic.

Rampa rozładunkowa

Mapka

Link na google maps: Link

Interaktywna mapka: link

projects/covid-19/odbiory.txt · Last modified: 2020/04/29 11:26 by informatic

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki