User Tools

Site Tools


projects:spektroskopia-fourierowska

Budowa spektroskopu Fourierowskiego pracującego w bliskiej podczerwieni
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_spectroscopy
Oraz spektroskopu Ramanowskiego, używającego interferometru zamiast filtru optycznego

Pierwszym krokiem jest zbudowanie interferometru Michaelsona
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_interferometer

Linki:

projects/spektroskopia-fourierowska.txt · Last modified: 2018/05/12 09:29 by cranix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki