User Tools

Site Tools


projects:haesinvader

Taki jak ten, albo jeszcze inny.

Może pójdźmy na całość i zmontujmy jakąś wersję tego: http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/RGB2&lang=1 ? — Tomek Dubrownik 2011/04/28 23:30

Może jakoś zrewitalizujemy to przy okazji soldering class?

projects/haesinvader.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki