Site Tools


This is an old revision of the document!


16.08.2012 B_Rt proponuje: Zadania: * rozjaśnić i rozszerzyć pole loga * dodać punkt skupiający, nie definiujący celu, a wskazujący na drogę * podrysować cieniem/rozjaśnieniem * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami * cieszyć się, że widać o co mi chodzi gimpowe xcfy

projects/logo.1345074050.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)