User Tools

Site Tools


projects:olpc-pl-support-team

This is an old revision of the document!


Początkowe założenia projektu

http://wiki.laptop.org/go/User:Petros.Polonos#Polish_micro-pilot

Ze względu na wzgląd sprawy się trochę zmieniły i obecny stan oraz zamierzenia przedstawiamy poniżej.

Sugar / OLPC a sprawa polska (10.04.2011)

UWAGA! Target - dzieci w wieku 6-12 lat.

Ogólny opis konceptu

Po wstępnym przeczesaniu problemu wyszło, że OLPC (czyli hardware + system) w postaci lapków XO z fedorą, prawdopodobnie będzie miał niszowe zastosowanie w Polsce. Reasoning: Sprzęt jest fajny, ale nie broni się w porównaniu z dostępnymi netbookami. Zatem może być interesujący tylko dla takich użytkowników, którzy są całkiem cyfrowo wykluczeni - co nie znaczy, że ich w Polsce jest mało. Ostatecznie XO może być atrakcyjny dla dzieci ze środowisk, gdzie nie ma dostępu do urządzeń 'mainstreamowych' - ze względu na biedę lub na poziom patologii.

W rzeczywistości, kluczowym elementem systemu jest pakiet Sugar - środowisko i pakiet aplikacji (Activities) edukacyjnych, wraz z know-how i międzynarodową społecznością dookoła tego.

projects/olpc-pl-support-team.1302450033.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki