User Tools

Site Tools


projects:olpc-pl-support-team

This is an old revision of the document!


Początkowe założenia projektu

http://wiki.laptop.org/go/User:Petros.Polonos#Polish_micro-pilot

Ze względu na wzgląd sprawy się trochę zmieniły i obecny stan oraz zamierzenia przedstawiamy poniżej.

Sugar / OLPC a sprawa polska (10.04.2011)

UWAGA! Target - dzieci w wieku 6-12 lat.

Ogólny opis konceptu

Po wstępnym przeczesaniu problemu wyszło, że OLPC (czyli hardware + system) w postaci lapków XO z fedorą, prawdopodobnie będzie miał niszowe zastosowanie w Polsce. Reasoning: Sprzęt jest fajny, ale nie broni się w porównaniu z dostępnymi netbookami. Zatem może być interesujący tylko dla takich użytkowników, którzy są całkiem cyfrowo wykluczeni - co nie znaczy, że ich w Polsce jest mało. Ostatecznie XO może być atrakcyjny dla dzieci ze środowisk, gdzie nie ma dostępu do urządzeń 'mainstreamowych' - ze względu na biedę lub na poziom patologii.

W rzeczywistości, kluczowym elementem systemu jest pakiet Sugar - środowisko i pakiet aplikacji (Activities) edukacyjnych, wraz z know-how i międzynarodową społecznością dookoła tego. W odróżnieniu od OLPC, jest to projekt całkowicie FLOSS, jadący niejako na grzbiecie OLPC, który jest finansowany fundacyjnie, ale mocno powiązany z producentem XO, który najwyraźniej traktuje to jako długoterminową inwestycję (i słusznie!).

W naszych warunkach najsensowniejszym wydaje się potraktowanie Sugara jako głównego elementu, zajmując się sprzętem i systemami operacyjnymi tylko o tyle, o ile będzie to konieczne dla uruchomienia go w heterogenicznym środowisku.

Głównym kierunkiem będzie więc zaszczepienie Sugara edukatorom, aby wykorzystali go do tworzenia treści dla polskich uczniów. Najbardziej obiecujące wydają się te obszary edukacji, z których państwo się wycofało (lub nigdy nie było obecne).

Jeśli wypali pomysł z netbookami dla pierwszoklasistów, dostaniemy niejako w prezencie platformę, na której można będzie zasadzić Sugara.

Team

Zadania

- Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę.

projects/olpc-pl-support-team.1302450803.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki