User Tools

Site Tools


infra:pneumatyka

Pneumatyka

W spejsie jest centralna pneumatyka. Kompresor włącza się na rozdzielnicy w warsztacie ciężkim (jest podpisane KOMPRESOR). Obok rozdzielnicy jest manometr.

Automatyka utrzymuje ciśnienie w przedziale 0,6–0,8 MPa.

Złączki znajdują się:

  • przy drzwiach warsztatu ciężkiego, nad rozdzielnicą elektryczną
  • w piwnicy koło zlewu
  • TBD gdzie jeszcze?

TODO

  • poprowadzić rurę do lasera, żeby można było zasilać laser z centralnego kompresora
infra/pneumatyka.txt · Last modified: 2020/05/11 18:58 by woju

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki