Site Tools


This is an old revision of the document!


Ramię robotyczne w HS

Jest wiele istniejących projektów na instructables, niestety większość robiona na słabych komponentach i jako projekty jednorazowe:

http://www.instructables.com/tag/type-id/?sort=none&q=robotic+arm

Ramię które będziemy konstruować w HS powinno mieć możliwość utrzymania końcówek funkcyjnych (dremel, lutownica, hotair, ekstruder addytywny) i mieć akceptowalną sztywność by nimi operować. Jego konstrukcja powinna pozwalać na wykorzystanie go równie często i niezawodnie jak obecne w HS drukarki 3D.

Z interesujących i lepiej wykonanych projektów: http://www.instructables.com/id/6-AXIS-ROBOTIC-ARM/

projects/roboarm.1403196905.txt.gz · Last modified: 2014/06/19 16:55 by spin